Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συστάθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας

0
531
Καρυπίδης
Θ. Καρυπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Ο καθηγητής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Στέργιος Γκανάτσιος, είναι ο πρώτος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μία από τις τρεις πρώτες περιφέρειες της χώρας, που προχώρησαν στη σύσταση του Συμβουλίου Έρευνας, με στόχο να εισφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ιδέες και σκέψεις σε θέματα έρευνας καινοτομίας και επιστήμης.

Ο περιφερειάρχης, Θεόδωρος Καρυπίδης, σημείωσε: «Θα έχουμε στο πλευρό μας ένα όργανο που θα λειτουργήσει ως δεξαμενή πολύτιμης σκέψης και πρωτοβουλιών για την ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας, σε θέματα πρωτοπορίας και καινοτομίας». «Το συμβούλιο θα είναι στη διάθεση όσων θέλουν να προσελκύσουν επενδύσεις και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, ώστε να επιστρέψουν οι νέοι επιστήμονες στον τόπο τους» πρόσθεσε.

Στη θέση του προέδρου και του γραμματέα θα εναλλάσονται ο εκπρόσωπος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Στέργιος Γκανάτσιος, για τα δύο πρώτα χρόνια και ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Γιάννης Μπακούρος, για τα δύο τελευταία. Αντιπρόεδρος θα είναι ο καθηγητής Εμμανουήλ Κακαράς, διευθυντής του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) και β’ γραμματέας ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας, Λευτέρης Τοπάλογλου.

Το συμβούλιο θα είναι 11μελές και όπως ανέφερε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κοζάνης, Ιωάννης Μπακούρος, «το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε στη διαμόρφωση σχεδίου δράσης που θα προσφέρει αποτελεσματική βοήθεια σε όλα τα όργανα διαχείρισης της Περιφέρειας».