Τιμητική πρόσκληση για τη Φιλαρμονική του Δήμου Αμφιλοχίας για τους εορτασμούς της πόλης της Οδησσού

0
319

Στους εορτασμούς της πόλης της Οδησσού, για τα 223 χρόνια από την ίδρυσή της, θα συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Αμφιλοχίας, μια εκ των κορυφαίων της Ελλάδας.

Την άκρως τιµητική πρόσκληση στην δημοτική Φιλαρμονική, η οποία αποδεικνύει την αξία και την αναγνώρισή της σε Ελλάδα και εξωτερικό, στάλθηκε από το «Ίδρύµα Μπούµπουρα», μια κοινωφελής οργάνωση που ασχολείται µε την παροχή βοήθειας στους τοµείς της φιλανθρωπικής και κοινωφελούς δραστηριότητας (εκπαίδευση, προστασία υγείας, οικολογία, κοινωνική προστασία, πολιτισµός και τέχνη, επιστήµη και αθλητισµός κι αλ.), καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη αυτών των τοµέων προς το κοινό συµφέρον.

Η Φιλαρµονική του ∆ήµου Αµφιλοχίας θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις µε δύο µοναδικές συναυλίες, η µια εκ των οποίων θα γίνει στη φηµισµένη όπερα της Οδησσού στις 3 Σεπτεµβρίου.

Σηµαντικό ρόλο στην αποδοχή και τιµητική διάκριση της Φιλαρµονικής αποτέλεσε η εγκάρδια υποστήριξη από τον ∆ήµαρχο Αµφιλοχίας κ. Απόστολο Κοιµήση προς τη Φιλαρµονική προσφέροντας έτσι, για µια ακόµη φορά, τη δυνατότητα να αποκτήσει µια πολύτιµη εµπειρία αλλά και να προβληθεί ο ∆ήµος.

Μεταξύ των σκοπών του Ιδρύµατος Μπούμπουρα είναι η ανάπτυξη των περιφερειακών προγραµµάτων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η αναζήτηση και η ανάπτυξη ταλεντούχας νεολαίας, η συµβολή στην κοινωνική επανένταξη των ανθρώπων σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση, των αναπήρων κι αλ., οι οποίοι έχουν ανάγκη στην περιποίηση, η ανάπτυξη και η διαµονή του ελληνικού πολιτισµού στην Ουκρανία, η προστασία και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ελλάδας, των µνηµείων ιστορίας και πολιτισµού, και πολλά άλλα.