Με φωτοβολταϊκά σκοπεύει να ενισχύσει την κεντρική του αγορά ο Δήμος Καλαμάτας

0
394

Ο φάκελος για την εγκατάσταση στο κτηριακό συγκρότημα της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 15 KW, που θα συνδεθεί στο δίκτυο με τη διαδικασία του συμψηφισμού (net metering), κατετέθη στον ΔΕΔΔΗΕ εκ μέρους της Κεντρική Αγορά Καλαμάτας ΑΕ ΟΤΑ.

Την έγκριση του φακέλου, θα ακολουθήσει η εγκατάσταση του συστήματος. Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Εταιρείας.
Σε πλήρη λειτουργία, ο συγκεκριμένος φωτοβολταϊκός σταθμός εκτιμάται ότι θα παράγει ετησίως 22.000 KWH ηλεκτρικής ενέργειας.