Δήμος Ικαρίας: Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας

0
669

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ικαρίας. Πρόκειται για μια νέα κοινωνική δομή με περιοχή παρέμβασης τους δήμους Ικαρίας και Φούρνων. Το Κέντρο  θα αποτελέσει το τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή των δύο δήμων.

Για να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά και οι κάτοικοι των Φούρνων  θα λειτουργήσει κινητή μονάδα η οποία θα επισκέπτεται και θα εξυπηρετεί τους κατοίκους- ωφελούμενους σε προγραμματισμένες επισκέψεις.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου λειτουργεί στο «Κατσουλειο» στον Εύδηλο από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 16:00 και είναι στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό (3 στελέχη /Κοινωνικός Λειτουργός  – Ψυχολόγος – διοικητικό προσωπικό). Ενώ η συχνότητα των επισκέψεων  της κινητής μονάδας θα προγραμματίζονται με βάση τις ανάγκες των ωφελούμενων.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Οι υπηρεσίες του Κέντρου κινούνται σε πέντε άξονες:

Α) Πληροφόρηση και παραπομπή για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και

Γ) Συμβουλευτική υποστήριξη

Δ) Υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες

Ε) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, την ενημέρωση, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών ειδικά όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή.

Ωφελούμενος πληθυσμός:

  • Πολίτες που κατοικούν στους Δήμους  Ικαρίας και Φούρνων.
  • Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
  • Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
  • Άνεργοι/ες , παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
  • Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2275031991 και στο email    Kentrokoinotitasikarias@gmail.com.