Περ. Κεντ. Μακεδονίας: Εκδηλώσεις για τη σημασία της συνεργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

0
316

Δύο εκδηλώσεις του έργου  HIGHER για τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών διοργανώνουν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 5 και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη.

Την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί workshop με θέμα «Καινοτόμες καλές πρακτικές στον τομέα της αγροδιατροφής και του τουρισμού», στο ξενοδοχείο The Met Hotel, στις 9 το πρωί. Στόχος του workshop είναι η παρουσίαση καινοτόμων έργων και καλών πρακτικών συνεργασίας δημόσιου / ιδιωτικού τομέα στους τομείς της αγροδιατροφής και του τουρισμού που αποτελούν προτεραιότητα για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο workshop θα συμμετέχουν οι εταίροι του έργου HIGHER και αντίστοιχων φορέων από την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Σλοβενία και τη Λιθουανία και την Ελλάδα.

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου HIGHER, στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (Περίπτερο 8 – Δ.Ε.Θ.), στις 9 το πρωί. Εταίροι του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς (stakeholders) από την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία, αλλά και τοπικοί φορείς, θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση με τίτλο «Περιφερειακές/Διαπεριφερειακές συνεργασίες προστιθέμενης αξίας στα τοπικά οικοσυστήματα» (‘Regional/Interregional collaborations adding value to the local ecosystems’), που έχει ως στόχο να αναδείξει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για αποτελεσματικές καινοτόμες πρωτοβουλίες, που μπορούν να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα σε περιφερειακό επίπεδο.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν στρατηγικές και πολιτικές καινοτομίας, καλές πρακτικές σε περιφερειακό επίπεδο και εργαλεία προώθησης της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με έμφαση στους τομείς της αγροδιατροφής και του τουρισμού από όλες τις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες. Θα παραβρεθούν, μεταξύ άλλων,  ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας της Τοσκάνης Marco Remaschi, ο πρώην Υφυπουργός και Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Κιλτίδης, η τεχνική σύμβουλος του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανδαλουσίας Esperanza Perea, ο εκπρόσωπος του AgriFood Capital – Northeast Brabant από την Ολλανδία Simon Maas, ο Cluster Manager του Arctic Smart Rural Network cluster από την Φιλανδία Johannes Vallivaara και ο εκπρόσωπος του επικεφαλής εταίρου του έργου HIGHER «Τεχνολογικό Πάρκο του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης» Juan Sangüesa.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Οι εκδηλώσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «HIGHER – Καλύτερα Εργαλεία Πολιτικής για Έργα Υψηλής Καινοτομίας στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020”, με στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το έργο “HIGHER” επιδιώκει να ενισχύσει  τη συμμετοχή των φορέων που σχετίζονται με την καινοτομία, ακολουθώντας την προσέγγιση της τετραπλής έλικας (δημοσίων οργανισμών, επιστήμης, επιχειρηματικότητας και κοινωνίας των πολιτών) και  εμπλέκοντάς τους στη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης για την προώθηση των καινοτόμων Συνεργασιών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (public private partnerships) σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως είναι η αγροδιατροφή και ο τουρισμός.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην ανοιχτή εκδήλωση του έργου HIGHER στις 6 Οκτωβρίου μπορούν να το δηλώσουν συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο έως τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017:

https://docs.google.com/forms/d/1W6KPWgNyRm2wB8F3-0MVCBgRNl9DI0fBIwtBMcDHzCA/edit

Σημειώνεται ότι η γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική. Υπάρχει δυνατότητα δωρεάν στάθμευσης εντός της χώρους της ΔΕΘ (είσοδος από τη Βόρεια Πύλη).

Για περισσότερες πληροφορίες, υπεύθυνοι επικοινωνίας είναι οι:

  • Ιωάννης Σπάνδος, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, τηλ.: 2310403003,

e-mail: i.spandos@rdfcm.gr

  • Καλλιόπη Οικονόμου, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Αυτοτελής Δ/νση Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας/Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών, τηλ.:2313319818, e-mail: k.Ikonomou@pkm.gov.gr