ΥΠΕΣ: Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας σε δήμους και περιφέρειες

0
285

Διευκρινήσεις δίνει με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στους ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, η αποστολή των αιτημάτων των δήμων και των περιφερειών προς το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πλήρωση θέσεων με μετάταξη ή για κάλυψη αναγκών με απόσπαση, θα πρέπει να γίνει μέσω της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικότερα τα αιτήματα θα πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φορέων των ΟΤΑ στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, διευκρινίζονται τα εξής:

Οι δήμοι και οι περιφέρειες θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για τις θέσεις προς πλήρωση με μετάταξη ή τις ανάγκες για απόσπαση, σύμφωνα με τους ισχύοντες Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη αξιολόγηση των δομών τους.

Για την κατάρτιση των γενικών και ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος του υπουργείου, µε ειδικότερες οδηγίες για την κατάρτισή τους, καθώς επίσης  και σχετικά υποδείγματα για την υποβοήθηση  του έργου των υπηρεσιών, ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο  δυνατόν οι προβλεπόμενες  ενέργειες και να καταστεί δυνατή η υποδοχή προσωπικού, µέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.