Περιφέρεια Αττικής: Ενεργειακή αναβάθμιση στο «Σπίτι του Αγωνιστή»

0
320
Περιφέρεια Αττικής

Την ενεργειακή αναβάθμιση στο «Σπίτι του Αγωνιστή», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, εξασφάλισε η Περιφέρεια Αττικής, με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών «Το Σπίτι του Αγωνιστή».

Το έργο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί και θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου (οδ. Ομήρου στον Άγιο Δημήτριο), ?ε στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ασφαλέστερη λειτουργία τους. Στις προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης θέρμανσης, σύνδεση ?ε το δίκτυο του καυσίμου αερίου, προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών συσκευών νέας τεχνολογίας.