Το συνολικό ποσό των 49,5 εκ. ευρώ κατανέμονται στους δήμους και περιφέρειες της χώρας  προκειμένου να  καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την καταβολή  μισθωμάτων καθώς και την μεταφορά των μαθητών.

Συγκεκριμένα  αποδίδεται το ποσό των 25 εκ. ευρώ  στις Σχολικές Επιτροπές των δήμων  για να καλύψουν τις  λειτουργικές ανάγκες των σχολείων που λειτουργούν  εντός της  χωρικής αρμοδιότητάς τους.  Η κατανομή γίνεται με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον αριθμό των μαθητών ανά σχολική μονάδα.

Επίσης κατανέμεται το ποσό των 4.519.113 ευρώ για την καταβολή  ενοικίων  των μηνών Μαΐου έως  Αυγούστου 2017.

Τέλος, κατανέμεται το ποσό των 20.000.000 ευρώ στις Περιφέρειες της Χώρας , για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών