Την ένταξη δύο νέων σχολικών μονάδων σε Άρτα και Ιωάννινα, συνολικού προϋπολογισμού 5,8 εκ. ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, η χρηματοδότηση αφορά την «Ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας», προϋπολογισμού 3.852.793,50 ευρώ και δυναμικότητας 25 μαθητών- 5 νηπίων, καθώς και την ανέγερση του «Νέου νηπιαγωγείου στη θέση ‘Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία’» Δήμου Ιωαννιτών, προϋπολογισμού 1.949.105 ευρώ και δυναμικότητας 50 νηπίων.

 Το Ειδικό Σχολείο  Άρτας

Το νέο   κτήριο  για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας»,  θα  ανεγερθεί σε έκταση 8.800,89 m² εντός του οικισμού Γλυκορίζου, επιλύοντας το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα καθώς το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Άρτας συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας.

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, το ισόγειο θα περιλαμβάνει τις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, κυλικείο χώρο φαγητού, τους χώρους φυσικής αγωγής και συγκεκριμένα γυμναστικής, υδροθεραπείας, εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, τα γραφεία των θεραπευτών σε συνέχεια των χώρων φυσικής αγωγής. Το Νηπιαγωγείο τοποθετείται επίσης στο ισόγειο. Προβλέπεται για αυτό ανεξάρτητη είσοδος από τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να μην υπάρχει εμπλοκή νηπίων με τα υπόλοιπα παιδιά.

Επίσης στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού που θα συμπληρώσει τον υφιστάμενο προκειμένου το σχολείο να καταστεί πλήρως λειτουργικό. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Αρταίων.

 Το νηπιαγωγείο στα Ιωάννινα 

Το  νηπιαγωγείο στη θέση ‘Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία προβλέπεται να ανεγερθεί σε οικόπεδο εμβαδού 951,99m2 στην οδό Ελένης Ζωγράφου 3 στα Ιωάννινα. Στην τοποθεσία αυτή στεγαζόταν για πολλά χρόνια τα Στρατιωτικά Αρτοποιεία.  Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης του νηπιαγωγείου αναπτύσσονται στο ισόγειο, όπως υποδεικνύεται από τις οδηγίες του Ο.Σ.Κ.. Η  δυναμικότητα του νηπιαγωγείου είναι για  50 νήπια. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ιωαννιτών