Στη βουλή τροπολογία για την πληρωμή των εργαζομένων στου παιδικούς σταθμούς των δήμων

0
359

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή επεκτείνεται και για τον ετήσιο κύκλο 2017-2018 προηγούμενη ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, εφόσον η επιδότηση  για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών και λοιπών κοινωνικών δομών δεν επαρκεί για δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων- συμβασιούχων σ΄ αυτά,  οι δήμοι  θα μπορούν και κατά τη φετινή σχολική χρονιά να καλύψουν τη διαφορά από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα έσοδα.

Ειδικότερα με την τροπολογία, την οποία υπογράφουν οι υπουργοί Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε. Αχτσιόγλου και Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη και την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Θ. Φωτίου, τροποποιείται  διάταξη του άρθρου 101 του Ν.4483/2017 ως εξής:

«Οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, εφόσον η χρηματοδότηση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους ετήσιους κύκλους 2016-2017 και 2017-2018, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους».

Κατά τα ισχύοντα (άρθρο 101 του Ν.4483/2017) η κάλυψη των δαπανών αφορούσε στο προσωπικό που απασχολείται μόνο για τον ετήσιο κύκλο 2016-2017.

Επίσης από τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν πρόκειται να υπάρξει φέτος επιπλέον χρηματοδότηση, πέραν της ανακοινωθείσας,  για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και οι δήμοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επιπλέον δαπάνες από τους προϋπολογισμούς των.