Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 740.000 ευρώ ενέκρινε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας σε τρεις δήμους της χώρας.

Ειδικότερα, το ΥΠΕΣ ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις στους Δήμους Αμαρίου, Νομού Ρεθύμνου (ευρώ 220.000), Ιθάκης, Νομού Κεφαλληνίας (ευρώ 300.000) και Πλατανιά, Νομού Χανίων (ευρώ 220.000), αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης

Η χρηματοδότηση γίνεται με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.