Στο ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας εντάχθηκε το έργο της Αντικατάστασης του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της Πόλης της Καστοριάς με Προϋπολογισμό 9.757.419 Ευρώ.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Καστοριάς και φορέας λειτουργίας, η Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης, η σύνδεση όλων των κατοικιών με το νέο δίκτυο συνολικού μήκους 48 χιλιομέτρων και η προσθήκη δύο νέων δεξαμενών ύδρευσης δίπλα στις υφιστάμενες.

Παράλληλα, εγκαθίσταται επίσης ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου του δικτύου για την αξιόπιστη και ασφαλή παροχή πόσιμου νερού στους κατοίκους.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες υγιεινής και εξυπηρέτησης των πολιτών και να προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και υδατικών πόρων, με αντίστοιχη ελάφρυνση και του κόστους.