Την πρόσληψη εκατόν δέκα οκτώ (118) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτικής στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυής του ανθρωπίινου δυναμικού της. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία και με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής έως 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.

Οι θέσεις αφορούν προσφυγικές δομές σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πιερία, Σέρρες, Κιλκίς, Δράμα, Καβάλπροσα, Βοιωτίας, Λάρισα, Τρίκαλα, Γιάννενα, Πρέβεζα.

Οι ειδικότητες αφορούν τους κλάδους ψυχολογίας, νομικής, πληροφορικής, διοικητικού,  οικονομικού, λογιστικής,  πολιτικών μηχανικών (δομικών έργων), κοινωνικών λειτουργών,  ηλεκτρολόγων μηχανικών, αγρονόμων τοπογράφων, αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, τοπογράφων.