Προχωρά η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές Natura 2000 – Εντός και το Ελαφονήσι

0
333

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο συνολικής αντιμετώπισης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, προχωρά  εντός του φθινοπώρου σε προκήρυξη για την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης στις 419 περιοχές του Δικτύου Natura 2000 – μαζί με τις νέες, θαλάσσιες στην πλειονότητά τους-  στο οποίο υπάγεται και το Ελαφονήσι.

Σε ότι αφορά το Ελαφονήσι, εκτός από το Δίκτυο Natura, έχει ανακηρυχθεί από το 2002 ως καταφύγιο άγριας ζωής και επιπλέον ισχύουν και νομοθετικοί περιορισμοί για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής. Συνεπώς, όπως τόνισε ο κ. Σταθάκης, για το Ελαφονήσι υφίσταται, ήδη, θεσμικό πλαίσιο με στόχο την προστασία του από παράνομες δραστηριότητες.

Για την επίβλεψη της εφαρμογής του πλαισίου αυτού αρμόδιες υπηρεσίες είναι, η Αστυνομία, το Δασαρχείο και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Το 2009 εκπονήθηκε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το Ελαφονήσι από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία παρέμεινε σε εκκρεμότητα όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς θεσμοθέτηση. Καθώς υπάρχει ήδη η Μελέτη για το Ελαφονήσι, αυτή θα επικαιροποιηθεί και θα θεσμοθετηθεί άμεσα, «χωρίς να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες», όπως υπογράμμισε ο κ. Σταθάκης. Επιπρόσθετα, ως τα τέλη του έτους θα έχει ψηφισθεί νόμος για την υπαγωγή του συνόλου των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 σε αρμόδιους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.