Θεματικό συνέδριο στην Κόνιτσα για τα ζητήματα των ορεινών δήμων και των πολιτικών της κυβέρνησης διοργανώνει η ΚΕΔΕ

0
330

Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας με την υποστήριξη της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών διοργανώνει Θεματικό Συνένδριο στην Κόνιτσα (αίθουσα Δημαρχειακού Μεγάρου), την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου με θέμα:

“Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας”.

Στόχος του συνεδρίου αποτελεί η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τα υπουργεία και γενικότερα οι δημόσιοι φορείς, αλλά και η διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση των πολιτικών αυτών και την εισαγωγή θετικών διακρίσεων υπέρ των ορεινών περιοχών της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου