Περιφέρεια Αττικής: Στο τελευταίο στάδιο η απόσυρση των καμένων του Κ.Δ.Α.Υ Ασπροπύργου

0
527

Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την παράδοση της μελέτης, για την εξακρίβωση της χημικής σύστασης των καμένων της ‘Γενικής Ανακυκλώσεως – Κτηματική Ξενοδοχειακή Α.Ε’ (ΚΔΑΥ Ασπροπύργου) από την φωτιά της 6ης Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Βασιλείου Γιάννη και την παρουσία του Δημάρχου Ασπροπύργου κ. Μελετίου Νίκου καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων, την Τρίτη 29 Αυγούστου, προκειμένου να εξεταστούν οι τρόποι απόσυρσης και διαχείρισης των καμένων, καθώς και η αποκατάσταση του χώρου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η κατάσταση έχει ως εξής:

Η συνολική ποσότητα των καμένων αποτιμάται σε 49.340,00 t εκ των οποίων εντοπίστηκαν:

*      Κατ’ αρχήν 2.100,00 tn(4,25%), κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα.

*      Επίσης 5.200,00 tn(10,54%), κατατάσσονται δυνητικά στα επικίνδυνα απόβλητα.

*      Τέλος η υπόλοιπη ποσότητα των 42.040,00 tn  (85.21%), χρήζει άμεσης απόσυρσης και διαχείρισης.

Κατόπιν εξεύρεσης της χημικής σύστασης των καμένων, το επόμενο στάδιο είναι ο διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολαβίας, ώστε να υπάρξει η πλέον περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση τους.

Στα πλαίσια αυτά και κατόπιν συμφωνιών που πρέπει να γίνουν τόσο με τον ΕΔΣΝΑ όσο και με άλλους φορείς, επιδιώκουμε για την ταχύτερη απόσυρση των καμένων που είναι άμεσα δυνατή η διαχείριση τους, να πραγματοποιηθεί με ιδία μέσα και των δυο βαθμών Αυτοδιοίκησης.

Βρισκόμενοι λοιπόν στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, δηλώνουμε πως με τη σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δεν πρόκειται, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, να δημιουργηθούν νέα ιστορικά απόβλητα στην Δυτική Αττική.

Στην σύσκεψη, έκτος των προαναφερόμενων συμμετείχαν οι εξής:

Η διευθύντρια περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου κ. Βερούτη Ελένη, από την αποκεντρωμένη διοίκηση ο κ. Καρβούνης Γιάννης και η κ. Τσακίρη Ολυμπία, από το ΣΥΓΑΠΕΖ η κ. Θεοδωροπούλου Δέσποινα, από την Δ.Τ.Ε της Π.Ε.Δ.Α η διευθύντρια κ. Καράλη Μαρία και ο κ. Σερέφογλου Αναστάσιος, από την Διεύθυνση περιβάλλοντος της Π.Ε.Δ.Α ο Διευθυντής κ. Κομκοτός Μάκης και η κ. Λίγγου Μαρία, καθώς και ο σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη κ. Νικολαΐδης Παύλος.