Θεσσαλονίκη

Την αναβάθμιση της εικόνας των 45 συντριβανιών της Θεσσαλονίκης, με τη συντήρησή τους και την βελτίωσης της λειτουργίας τους επιθυμεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης ο οποίος προχωρά σε  νέα δημοπράτηση, ύψους 488.808 ευρώ, για τον σκοπό αυτό.

Η επιλογή του αναδόχου του έργου, το οποίο είναι χωρισμένο σε δύο περιόδους (από το 2017 έως το 2019), θα γίνει κατόπιν ανοικτού δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά εβδομάδα, μήνα και εξάμηνο αναλόγως), να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, αφαλάτωσης, χλωρίωσης, ελέγχου, ρύθμισης και επισκευής ολόκληρου του ηλεκτρομηχανολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των ηλεκτρολογικών, καθώς και των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Τον περασμένο Απρίλιο είχε εγκριθεί ανάλογο έργο από το δημοτικό συμβούλιο, ωστόσο, λόγω κάποιων αλλαγών τόσο στις διατάξεις όσο και στη μελέτη, έπρεπε να ανακληθεί η συγκεκριμένη απόφαση και να προχωρήσει ο δήμος στη λήξη νέας.

Παράλληλα, πάντως, θα τρέξει και ένα έργο μικρότερης κλίμακας, με απευθείας ανάθεση, με στόχο να καλυφθούν άμεσα κάποιες έκτακτες ανάγκες στα συντριβάνια που είναι κυρίως σε κεντρικά σημεία.

Η Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων έχει ήδη προχωρήσει σε μελέτη στην οποία καταγράφονται αναλυτικά οι ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε υπαίθριο χώρο των δημοτικών κοινοτήτων του δήμου Θεσσαλονίκης.