ΥΠΕΣ: Οδηγίες για τη διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων προϋπολογισμού για τους ΟΤΑ

0
366

Οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων προϋπολογισμού  των Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων τους  για το έτος  2018 στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ μέσω της ηλεκτρονικής  διεύθυνσης:  http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm, δίδονται με σχετική εγκύκλιο.

Υπενθυμίζεται ότι η ενσωμάτωση των σχεδίων προϋπολογισμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση γνώμης από το Παρατηρητήριο, σχετικά με τη ρεαλιστικότητά τους. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι το Παρατηρητήριο δεν πρόκειται να προχωρήσει σε έκδοση ειδικής γνώμης για τους φορείς που δεν θα ενσωματώσουν σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018. Τα σχέδια θα υποβληθούν μέσω των αρμόδιων Στατιστικών Ανταποκριτών.

Η εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ στη διαδρομή εγκύκλιοι-αποφάσεις, στην ηλεκτρονική δ/νση: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/