Αναρτήθηκαν από τον ΟΑΕΔ οι τροποποιημένοι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε 17 δήμους

0
322

Αναρτήθηκαν την Παρασκευή στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού www.oaed.gr οι τροποποιημένοι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων

για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 δήμους της χώρας, 3.494 θέσεων πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των τροποποιημένων πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη εργάσιμη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Δευτέρα 28-8-2017 και ώρα 10η πρωινή έως και την Τετάρτη 30-8-2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης τους.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε στα αρμόδια ΚΠΑ2 καταθέτοντάς τα μέχρι τις 15:00 της 30-8-2017, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).