Καρυπίδης
Θ. Καρυπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α., αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2017». 

Μέσω του έργου αυτού θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου εντός της Π.Ε. Φλώρινας. Το είδος των εργασιών έχει προσδιορισθεί, κατόπιν ιεράρχησης των αναγκών, βάσει στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από τακτικές και συνεχείς επιθεωρήσεις του συγκεκριμένου οδικού δικτύου από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας καθώς και από έγγραφα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας.