Την Παρασκευή 25.8.2017 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνάντηση μεταξύ των βρετανών πολιτών που διαμένουν στη Λέρο και στελεχών του Βρετανικού Υποπροξενείου Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Λέρου κ. Μιχάλη Κόλια. Στην ανοιχτή συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Λέρου, θα συζητηθούν θέματα προσωπικών ή μαζικών επειγόντων περιστατικών, οι διαδικασίες έκδοσης κατεπειγόντων διαβατηρίων, καθώς και η ενημέρωση για έκδοση δημοσίων εγγράφων (όπως πιστοποιητικά μη-κωλύμματος γάμου κ.ά.).

Σημειώνεται ότι τα στελέχη του Βρετανικού Υποπροξενείου Ρόδου θα επισκεφτούν το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, όπου έχουν νοσηλευθεί κατά καιρούς Βρετανοί πολίτες, προκειμένου να γνωρίσουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να τους ευχαριστήσουν για το πολύτιμο έργο τους.

Τέλος, παρακαλούνται οι δημότες της Λέρου που γνωρίζουν βρετανούς πολίτες που διαμένουν στο νησί, όπως έχουν την ευγενή καλοσύνη να τους ενημερώσουν σχετικά με την συνάντηση.