Θετική ως προς το αίτημα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την συνέχιση της ενίσχυσης του εξοπλισμού του είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τη σύμφωνη γνώμη της διατυπώνει προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για τα σχέδια σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού της Προσθήκης του Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων.

Η πρώτη σύμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 43.945,60€», αφορά την προμήθεια «Εγχυτών» και η δεύτερη, προϋπολογισμού 105.400,00€, την προμήθεια εξεταστικών μονάδων και λοιπού οφθαλμολογικού Εξοπλισμού.