Δήμος Τρίπολης: Αίτημα για τη διεκδίκηση του «Προγράμματος Στέγασης Αιτούντων Άσυλο» του ΟΗΕ

0
344

Η εταιρεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, «Πελοπόννησος-Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης» και αυτή της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.», επιθυμούν να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας, για την διεκδίκηση του προγράμματος «Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, στο Δήμο της Τρίπολης.

Η Ύπατη Αρμοστεία, στην Ελλάδα, υλοποιεί πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων που βρίσκονται στο στάδιο «αιτούντες άσυλο», με συγχρηματοδότηση απ’ την Ε.Ε. και για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με Δήμους και τοπικές αρχές για την καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος.

Αφορά φιλοξενία σε διαμερίσματα που θα ενοικιαστούν για αυτό τον σκοπό, σε πόλεις και για την υποστήριξη, θα προσληφθεί προσωπικό κατάλληλων ειδικοτήτων.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια για ένα χρόνο, αρχικά και στόχος είναι η υποστήριξη της διαδικασίας ασύλου με εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης.

Οι αποκτούντες άσυλο, αποκτούν ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν ανήκουν στο καθεστώς άμεσης προστασίας.

Οι άνθρωποι αυτοί, είναι οικογενειάρχες, με πλήρως καταγεγραμμένα στοιχεία και για τις ανάγκες τους, διαθέτουν προπληρωμένες κάρτες.

Ο Δήμος της Τρίπολης, θα υλοποιήσει το πρόγραμμα αυτό, μέσω αυτών των εταιρειών, εφόσον εγκριθεί το αίτημα.

Ο Δήμος, θα παραχωρήσει ικανό χώρο στο Δημαρχείο της Τρίπολης, όπου θα λειτουργήσει η μονάδα υλοποίησης του έργου, αποτελούμενη από διάφορες ειδικότητες.

Συγχρόνως, ο Δήμος, δεσμεύεται, ότι μέσω των υπηρεσιών του και εφόσον απαιτηθεί, θα παρέχει επιπλέον στήριξη στους ωφελούμενους του προγράμματος.