Δήμος Κιλκίς: Έως τις 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών

0
290

Από την Αντιδημαρχία Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ανακοινώνεται προς τους οφειλέτες του Δήμου Κιλκίς ότι έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους σύμφωνα με το Ν. 4483/17 που ψηφίστηκε προσφάτως.

Σε όλες τις περιπτώσεις ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών στο Δήμο Κιλκίς προβλέπεται η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Ειδικότερα αν ρυθμίσουν τις οφειλές τους:

  • εφάπαξ, απαλλάσσονται κατά 100% από τις προσαυξήσεις και τους τόκους
  • σε 2 με 24 μηνιαίες δόσεις, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τόκους σε ποσοστό 80%
  • σε 25 με 48 μηνιαίες δόσεις, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τόκους σε ποσοστό 70%
  • σε 49 με 72 μηνιαίες δόσεις, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τόκους σε ποσοστό 60%
  • σε 73 με 100 μηνιαίες δόσεις, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τόκους σε ποσοστό 50%.

Ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών έχει οριστεί η 30η Νοεμβρίου 2017.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ένταξη των οφειλών στη ρύθμιση του Ν. 4483/17 αναστέλλει κάθε ενέργεια λήψης αναγκαστικών μέτρων από το Δήμο κατά την ισχύουσα νομοθεσία.