Την υλοποίηση έργου, το οποίο αφορά σε παρεμβάσεις για την επισκευή και συντήρηση του Α’ Δημοτικού Σχολείου Ύδρας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζει, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του και την ασφάλεια των παιδιών, εξασφάλισαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρ. Δούρου και ο Δήμαρχος Ύδρας, Γεώργιος Κουκουδάκης.

Μεταξύ άλλων, θα υλοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: αντικατάσταση υγρομόνωσης και κεραμιδιών στέγης και τοποθέτηση μόνωσης, κατασκευή περιμετρικών και κατακόρυφων υδρορροών στέγης, έλεγχος αρμολογημάτων και φέρουσας τοιχοποιίας, κατά τόπους επισκευές και αποκατάσταση αρμολογημάτων στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου, επισκευή – αντικατάσταση των ξύλινων ψευδοροφών των αιθουσών και άλλων βοηθητικών χώρων, μικροεπισκευές στους τοίχους και τις οροφές του υπογείου χώρου, χρωματισμούς, αντικατάσταση ξύλινων παραθύρων κτιρίου.

Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.