Την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και μεταλλικών στοιχειων ιστών του δημοτικού φωτισμού στη Δημοτική Κοινότητα Πλατανιά, ολοκλήρωσε ο Δήμος.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Πλατανιά, «στα πλαίσια της διαρκούς συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου δημοτικού φωτισμού,ολοκλήρωσε  όπως είχε προγραμματίσει το προηγούμενο διάστημα ,  την αντικατάσταση φωτιστικών  σωμάτων  και μεταλλικών στοιχείων  ιστών δημοτικού φωτισμού στη Δημοτική Κοινότητα Πλατανια.

Είχε προηγηθεί  η ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»