Στον Δήμο Ιθάκης παραχωρήθηκε η κυριότητα του κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν το Ειρηνοδικείο στο Βαθύ. Ο Δήμος σκοπεύει να αξιοποιήσει το ακίνητο για πολιτιστικούς σκοπούς και τη στέγαση του Οδυσσειακού Κέντρου του Δήμου.

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο Δήμος ενημερώνει για το θέμα, δημοσιοποιώντας και το σχετικό απόσπασμα. Συγκεκριμένα, στο ν. 4474/2017 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 80/7-62017 αναφέρεται:

Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος, στο Δήμο Ιθάκης του Νομού Κεφαλληνίας η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 20 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο, στο Παράρτημα V του παρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα, για πολιτιστικούς σκοπούς – στέγαση του Οδυσσειακού Κέντρου του Δήμου.