Δήμος Νεάπολης-Συκεών: Επαναλειτουργεί σε νέο χώρο το Κοινωνικό Παντοπωλείο

0
341

Στην επαναλειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου σε νέο χώρο, στην οδό Καραβαγγέλη 1 στις Συκιές, προχωρά ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής (παράλληλα με την επανέναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Φαρμακείου), με στόχο να στηρίξει, βάσει δυναμικότητας, τουλάχιστον 250 νοικοκυριά το μήνα, καλύπτοντας πρωτογενείς ανάγκες σίτισης ώστε να κερδίσουν ή να ανακτήσουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών (με την 468/2016 Απόφασή του), δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο δήμο Νεάπολης-Συκεών (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών), τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα κλπ.), καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά:

Για το τρέχον εξάμηνο, αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 16 έως τις 31 Αυγούστου 2017 στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς:

Συκεών (Στρ. Σαράφη 1, Δημαρχείο, ισόγειο, 2313 313 151),

Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125, Δημοτικό κατάστημα Νεάπολης, 2ος όροφος, 2313 329 525),

Πεύκων (Ειρήνης 10, Δημοτικό Κατάστημα Πεύκων, ισόγειο, 2313 502 226) και

Αγίου Παύλου (Ηπείρου 9-11, δημοτικό κατάστημα Αγίου Παύλου, 2313 300 206),

κατά τις ώρες λειτουργίας τους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι κατ? ελάχιστον:

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων

Απόφαση έγκρισης Κ.Ε.Α. ή πρόσφατο εκκαθαριστικό

Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου αποδεικτικού από όπου να προκύπτει ότι πρόκειται για κάτοικο του δήμου

και για τους μη-δικαιούχους Κ.Ε.Α. οπωσδήποτε:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9