Δήμος Φλώρινας: Ξεκίνησε η διαδικασία παραλαβής των δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού ΟΓΑ

0
270
Φλώρινα

Τα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας σας ενημερώνουν ότι ξεκίνησε η διαδικασία παραλαβής των δελτίων στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΓΑ (Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, 4ήμερων Εκδρομών και Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου) για το τρέχον έτος και θα διαρκέσει μέχρι τη ΠΕΜΠΤΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι οι κληρωθέντες δικαιούχοι της κλήρωσης που έγινε δύναται να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ. Για το πρόγραμμα δωρεάν Παροχής Βιβλίων οι δικαιούχοι, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ δεν χρειάζεται να απευθύνονται στα ΚΕΠ αλλά απευθείας στα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με το αν εντάσσονται στους κληρωθέντες δικαιούχους στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ: www.oga.gr, στη διαδρομή Κληρωθέντες δικαιούχοι προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας εισάγοντας τον α/α Αίτησης και Α.Μ. ΟΓΑ (και οι δύο αριθμοί βρίσκονται στο αποδεικτικό που έλαβαν από το ΚΕΠ κατά ηλεκτρονική συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων παροχών Αγροτικής Εστίας στα Προγράμματα του ΛΑΕ έτους 2017, μέσω on-line διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των ΚΕΠ και του Κλάδου Μηχανογράφησης του ΟΓΑ, το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 μέχρι και τη Τρίτη 25 Ιουλίου 2017) (https://apps.ogaservices.gr/agrotiki_estia/results/ agrotiki_results.php).

Τα προγράμματα ΛΑΕ για το έτος 2017 αφορούν :

Κοινωνικό Τουρισμό (6ήμερες διακοπές) για 55.000 άτομα, διάρκειας έως 8 Μαΐου 2018

Ιαματικό Τουρισμό (6ήμερες διακοπές και μέχρι 5 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις υδροθεραπευτηρίων) για 4.000 συνταξιούχους του ΟΓΑ, διάρκειας έως 8 Μαΐου 2018

Τετραήμερες εκδρομές για 12.500 δικαιούχους, διάρκειας έως 8 Μάιου 2018

Δωρεάν Παροχή Βιβλίων για 175.000 άτομα, διάρκειας έως 8 Μάιου 2018

Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου για 66.000 άτομα, διάρκειας έως 31 Μαΐου 2018

Επίσης ενημερώνονται οι δικαιούχοι ότι για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού οι κληρωθέντες θα πρέπει να προβούν έγκαιρα σε κράτηση δωματίου, παραλαμβάνοντας την Επιβεβαίωση Κράτησης (voucher) από το κατάλυμα της επιλογής τους. Στη συνέχεια θα πρέπει να εισέρχονται, οι ίδιοι ή μέσω ΚΕΠ, στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΓΑ «Καταχώρηση κράτησης δωματίου» και να καταχωρούν τα στοιχεία της κράτησης.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική προκειμένου στην συνέχεια οι δικαιούχοι να παραλάβουν, από οποιοδήποτε ΚΕΠ, τα δελτία τους, στα οποία θα εκτυπώνεται και η επωνυμία του τουριστικού καταλύματος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η κράτηση.

Από 01/08/2017 μέχρι 07/09/2017 οι κληρωθέντες των προγραμμάτων του ΛΑΕ/ΟΓΑ πρέπει να προσέρχονται, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, για να παραλάβουν τα δελτία τους.

Αν τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την παραλαβή των δελτίων, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει νόμιμη εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση είναι υποχρεωτική και αποστέλλεται στον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ ταχυδρομικά.

Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 15/9/2017, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε όσους υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2017, ανεξαρτήτως εάν κληρώθηκαν ή όχι.

Για το πρόγραμμα δωρεάν Παροχής Βιβλίων, από 01/09/2017 οι κληρωθέντες (που μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί) δεν παραλαμβάνουν δελτία αλλά, απευθύνονται απευθείας στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής των δελτίων στα Προγράμματα του ΛΑΕ / ΟΓΑ έτους 2017, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου μας.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ωράριο Λειτουργίας των ΚΕΠ της πόλης μας είναι : ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 20:00 και ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 14:00, ενώ των αποκεντρωμένων ΚΕΠ του Δήμου ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 – 15:30.