Δήμος Παύλου Μελά: Αυτόνομα φωτοβολταϊκά φωτιστικά σώματα σε σχολικό συγκρότημα της Ευκαρπίας

0
371

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά σώματα τύπου LED που τροφοδοτούνται από τον ήλιο, αντικατέστησαν τα ενεργοβόρα και κοστοβόρα φωτιστικά σώματα που χρησιμοποιούνταν για το νυχτερινό φωτισμό του αύλειου χώρου σε σχολικό συγκρότημα της Ευκαρπίας. Τα πρώτα αυτόνομα φωτοβολταϊκά τοποθετήθηκαν μετά από μελέτη του Τμήματος Σχολικής Στέγης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου Μελά.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με την αποξήλωση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων και τη μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου ώστε να χρησιμεύσουν ως ανταλλακτικά σε άλλα σχολεία του Δήμου που λειτουργούν με παρόμοιο φωτισμό.

Ακολούθησε η πλήρη αποσύνδεσή τους από το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ απαλλάσσοντας έτσι το σχολικό συγκρότημα από τον κοστοβόρο νυχτερινό φωτισμό.

Το τελικό στάδιο της κατασκευής, υπό τις οδηγίες του επιβλέποντα της Σχολικής Στέγης, περιελάμβανε

τη χωροθέτηση των φωτιστικών σωμάτων,
την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών στοιχείων, των συσσωρευτών, των ηλεκτρονικών ελεγκτών και των διαφόρων υλικών και μικρουλικών
ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή και τοποθέτηση των αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες LED.

Τα νέου τύπου φωτιστικά σώματα δεν συνδέονται με το δίκτυο της ΔΕΗ, τροφοδoτούνται αποκλειστικά από τον ήλιο και συνεπώς ο Δήμος Παύλου Μελά δεν πληρώνει λογαριασμό στη ΔΕΗ.

Ο σχεδιασμός της μελέτης έγινε, ώστε να λειτουργούν τα φωτιστικά σώματα ακόμα και με συννεφιά και μάλιστα με επάρκεια τέτοια που να διασφαλίζει τη λειτουργία τους για δύο ολόκληρες ημέρες χωρίς ήλιο!

Διαθέτουν φωτοκύτταρο, ώστε η έναυση και η σβέση να γίνεται ακριβώς με την ανατολή και τη δύση του ήλιου, αποφεύγοντας έτσι τα φαινόμενα όπου ο φωτισμός λειτουργούσε ακόμα και την ημέρα λόγω του αποπρογραμματισμού του χρονοδιακόπτη, προσφέροντας έτσι τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας που εκτιμάται σε 13,2 MWH.

Η μείωση των εκπομπών ρύπων σε διοξείδιο του άνθρακα CO2 υπολογίζεται να είναι κατά 14,78 tη/έτος.

Επίσης η ετήσια μείωση σε εκπομπές οξειδίων του αζώτου (ΝOx), διοξειδίου του θείου (SO2) και μικροσωματιδίων PM10 , υπολογίζεται στα 82,39Kg ανά έτος (βάσει του μέσου ενεργειακού μίγματος της χώρας).

Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η δημιουργία σχολικών κτιρίων που θα παράγουν περισσότερη ενέργεια από όση θα καταναλώνουν, ώστε τελικά ο Δήμος Παύλου Μελά να πληρώνεται από τη ΔΕΗ!