Δήμος Θηβαίων: Οδηγίες για την περισυλλογή ξερών χόρτων και κλαδιών

0
386

Σχετικά με την περισυλλογή ξερών χόρτων και κλαδιών, που προκύπτουν μετά την αποψίλωση οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, γνωρίζουμε στους δημότες μας ότι ο γερανός με αρπάγη του Δήμου προβαίνει σε περισυλλογή τις ακόλουθες ημέρες:

Δημοτική Ενότητα Θήβας & Δημοτική Ενότητα Βαγίων : Δευτέρα και Τρίτη κάθε εβδομάδα του μήνα

Δημοτική Ενότητα Πλαταιών :Τετάρτη-Πέμπτη- Παρασκευή κάθε 1η και 3η εβδομάδα του μήνα

Δημοτική Ενότητα Θίσβης : Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή κάθε 2η και 4η εβδομάδα του μήνα:

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων που προβαίνουν σε αποψίλωση:

Na τοποθετούν τα ξερά χόρτα και τα κλαδιά σε σακούλες απορριμμάτων (εφόσον χωράνε)

Nα τα αφήνουν σε σημεία που να έχει εύκολη πρόσβαση ο γερανός με την αρπάγη και μόνο τις ημέρες που αναφέρονται στο ανωτέρω πρόγραμμα. Εάν οι ημέρες έχουν παρέλθει οφείλουν να τα κρατούν εντός του χώρου τους, μέχρι την επόμενη ορισμένη ημέρα περισυλλογής.

Παρακαλούνται επίσης να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία στο τηλέφωνο 2262026297 ή στο e-mail dimosthivas@thiva.gr (αναφέροντας ονοματεπώνυμο, οδό και τηλέφωνο επικοινωνίας)