Κέρκυρα: Εντάσσεται στο ΕΣΠΑ το έργο αποκατάστασης τριών κτιρίων εντος του Μον Ρεπό

0
305

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020), το έργο Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος “Mon Repos” προϋπολογισμού 1.996.285,50 ευρώ.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση τριών από τα συνοδευτικά κτίρια της έπαυλης Mon Repos και πιο συγκεκριμένα της «Οικίας του φύλακα Μαστροκωστόπουλου», του «Κτιρίου Κλινικής» και του «Κτιρίου του Προσωπικού».

Στόχος του Δήμου Κέρκυρας είναι η σωτηρία των ιστορικών αυτών κτιρίων από την καταστροφή και η λειτουργική επανένταξή τους στις σύγχρονες ανάγκες του χώρου, με χρήσεις που αναδεικνύουν την ιστορική τους αξία και δεν προσβάλουν την ιστορική τους ταυτότητα.

Για τους παραπάνω λόγους τα τρία κτίρια θα χρησιμοποιηθούν για τη ενίσχυση του συνεδριακού τουρισμού, με στόχους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς. Ειδικότερα θα διοργανώνονται διεθνή επιστημονικά συνέδρια, επιστημονικές και ερευνητικές συναντήσεις εργασίας, καθώς και προγράμματα για τη μεταπτυχιακή και μεταδιδακτορική εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε θέματα ερευνητικής και τεχνολογικής αιχμής. Επίσης, θα γίνονται διεθνείς συναντήσεις με τη μορφή είτε συνεδρίων εργασίας (workshops), είτε διεθνών συνεδρίων (international conferences), είτε ταχύρυθμων μεταπτυχιακών σχολείων (summer schools).

Τα τρία κτίρια που θα αποκατασταθούν θα λειτουργήσουν μαζί με τη συνεδριακή αίθουσα του Mon Repos και θα στεγάσουν γραφεία, βοηθητικούς χώρους, και χώρους για ολιγομελείς επιστημονικές συναντήσεις.

Ο εξοπλισμός των αιθουσών θα περιλαμβάνει γραφεία, υπολογιστές, εκτυπωτές κ.λ.π ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των επιστημόνων στη διεθνή βιβλιογραφία, η επαφή με τη διεθνή ερευνητική δραστηριότητα, η συνέχεια των διεθνών επιστημονικών συνεργασιών και οι επιστημονικές συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.
Η υλοποίηση της πράξης θα γίνει με τρία (3) υποέργα :

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ MON REPOS”
Θα αποκατασταθούν τα τρία κτίρια συνολικού εμβαδού 588,27 τ.μ. Έχει ληφθεί υπόψη στη σχεδίαση των κτιρίων η απρόσκοπτη κίνηση των ΑΜΕΑ σε όλες τις ενότητες και τον περιβάλλοντα χώρο.

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ : “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ” Αφορά στην απασχόληση αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών και εργατών εφόσον απαιτηθεί σωστική αρχαιολογική έρευνα.

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ MON REPOS” Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία των τριών κτιρίων.