Αυτό είναι το νέο πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (έγγραφο)

0
378

Νόμος του κράτους είναι πλέον το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», το οποίο δημοσιεύθηκε σε Φύλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Στο πολυνομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στην καλύτερη οργάνωση, τη λειτουργία και το προσωπικό τόσο των ΟΤΑ, όσο και των Νομικών προσώπων τους.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται αντιμισθία στους αντιδημάρχους και αποζημιώσεις στους δημοτικούς συμβούλους, ενώ χορηγείται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Επιπλέον προβλέπονται κίνητρα σε εργαζόμενους δήμων παραμεθόριων περιοχών καθώς και μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.. κ.α. Να σημειωθεί ότι αν και έχουν συμπεριληφθεί αρκετές τροπολογίες υπήρξαν και μια σειρά από προτάσεις παραγωγικών φορέων οι οποίες τελικά δεν συμπεριλήφθησαν, ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ή μη θεσμοθέτηση της δυνατότητας των δήμων να παραχωρούν εφάπαξ οικονομικό βοήθημα σε μητέρες που αποκτούν από 4 και άνω τέκνα.

Διαβάστε το νέο πολυνομοσχέδιο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της Κυβέρνησης