Οδηγίες για το πώς καταρτίζονται οι προϋπολογισμοί των δήμων δίνουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών

0
287

Αναλυτικές οδηγίες και επεξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καταρτίζονται οι προϋπολογισμοί των δήμων εξέδωσαν, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Σύμφωνα με την KYA, h δημοσιονομική θέση που θα απεικονίζεται στους προϋπολογισμού θα πρέπει να προβλέπει ισοσκελισμένη ή πλεονασματική εικόνα στα οικονομικά. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που υπερβαίνουν τις εγγεγραμμένες πιστώσεις προϋπολογισμού τότε τα αρμόδια όργανα διατρέχουν το κίνδυνο καταλογισμού.

Σύμφωνα με τη σχετική αναφορά το ύψος του ποσού που εντοπίζεται ως υπέρβαση θα καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης.

Δείτε εδώ την 64σέλιδη ΚΥΑ των δύο υπουργείων.