Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Στο ΠΕΠ σημαντικά έργα ύδρευσης σε Λήμνο και Χίο

0
367
Χριστιάνα Καλογήρου, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Χριστιάνα Καλογήρου, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δυο σημαντικά έργα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού σε Λήμνο και Χίο ενένταξε στο ΠΕΠ της η Περιφέρεια Β. Αιγαίου. Συγκεκριμένα:

122.000 ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού στη Λήμνο

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» το έργο: «Μέτρα για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο νερό στον Δήμο Λήμνου».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 122.000 ευρώ και θα το υλοποιήσει ο Δήμος Λήμνου.

Το έργο περιλαμβάνει τη Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) της Λήμνου και Σχεδίου Ασφάλειας Νερού για τους οικισμούς Μύρινας, Πλατύ και Μούδρου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

50.000 ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Χίου

Εντάχθηκε για χρηματοδότηση η πράξη «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MasterPlan) της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. ΧΙΟΥ» στο ΕΣΠΑ από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Η μελέτη είναι προϋπολογισμού περίπου 50.000 ευρώ. Στόχος της μελέτης αυτής είναι η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του υδροδοτικού συστήματος του Δ. Χίου, καθώς και η κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης ποιοτικώς και ποσοτικώς για το νησί της Χίου, ενώ παράλληλα προτείνονται δράσεις (μελέτες, έργα) για μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κάλυψη των αναγκών σε συνάρτηση με τις σταθερές και εποχικές απαιτήσεις του νησιού.

Το Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (MasterPlan) της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου πρόκειται να αποτελέσει ένα εξαιρετικά σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο προγραμματισμού για αρκετά χρόνια. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δημοσιευθεί η διακήρυξη για την ανάθεση της μελέτης.