Ανακύκλωση και Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων στους Παξούς

0
327

Η παρουσίαση του θέματος «Ανακύκλωση και Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων στους Παξούς» έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παξών με ομιλητή τον Δημήτριο – Φραγκίσκο Λέκκα, Αναπληρωτή Καθηγητή Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης, Διευθυντή Εργαστηρίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου και συνεργάτη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ).

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση με τους παρευρισκόμενους πολίτες και επαγγελματίες για τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι Παξοί σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για την υποβολή και τη μέχρι σήμερα εξέλιξη των δύο προτάσεων του Δήμου Παξών προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων με την υποστήριξη της ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την έγκρισή τους και την υλοποίησή τους αναμένονται να πραγματοποιηθούν σημαντικές υποδομές και να προμηθευτεί εξοπλισμός που θα διευκολύνουν το Δήμο Παξών στα ανωτέρω θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Ομάδα φοιτητών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενημέρωσε τους επαγγελματίες του νησιού στα καταστήματά τους στους οικισμούς Γάιο, Λόγγο και Λάκκα για το πρόγραμμα της ανακύκλωσης με τους μπλε κάδους. Στον καθένα μοίρασε ενημερωτικό υλικό και υλικό υποστήριξης (τσάντες) για τη διαλογή στην πηγή. Το ενημερωτικό υλικό καθώς και οι ειδικοί μπλε σάκοι (για γυάλινες συσκευασίες και για λοιπές συσκευασίες) διατέθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Η διαχείριση αστικών αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα περιβαλλοντικής πολιτικής τόσο για το Δήμο Παξών όσο και σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Η επίτευξη των στόχων που απορρέουν από τη νομοθεσία για τα απόβλητα προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση των πόρων που εμπεριέχονται σε αυτά και να επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα  μιας τέτοιας διαχείρισης.

Ο Δήμος Παξών βρίσκεται να αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική και περιβαλλοντολογική πρόκληση στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων του. Ο Δήμος δε διαθέτει εγκεκριμένο ΧΥΤΑ, ενώ το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων στο γειτονικό Δήμο (Κέρκυρα) υπερβαίνει τις οικονομικές δυνατότητες του προϋπολογισμού του, με αποτέλεσμα η εν λόγω διαχείριση να διευρύνει το έλλειμμα του Δήμου. Ήδη από το 2015 ο Δήμος Παξών συμμετείχε σε ενημερωτική εκδήλωση που διεξήχθη στην Επαρχεία Σβέμπις Χαλ της Γερμανίας. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Έπαρχο, κ. Μπάουερ με τη στήριξη της ΕΓΣ, στα πλαίσια δράσης της οποίας συγκαταλέγεται ως κεντρικό θέμα η μεταφορά τεχνογνωσίας και η υποστήριξη για τη σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση έχει καταστεί μέσα σε λίγα χρόνια σε ένα δυναμικό ελληνογερμανικό δίκτυο δήμων και περιφερειών, που είναι προσανατολισμένο στην πρακτική συνεργασία και ανοικτό στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και της οικονομίας. Οι συνεργασίες είναι θεματικές και πραγματοποιούνται, όταν από την ελληνική ή την γερμανική πλευρά εκφραστεί μια τέτοια επιθυμία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ