Παρεμβάσεις στο Ρέμα Ευκαρπίας για την αποφυγή πλημμυρών

0
298

Παρεμβάσεις στο ρέμα Ευκαρπίας προωθεί η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμύρες, καθώς η κοίτη του ρέματος έχει περιοριστεί σημαντικά από επιχώσεις αλλά και από την ένταξη τμημάτων της σε οικοδομικά τετράγωνα από διατάγματα ρυμοτομίας. Σύμφωνα με τη διεύθυνση ανάπτυξης και περιβάλλοντος, «από την υδρολογική προσομοίωση του ρέματος προκύπτει ότι υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας και για αυτό το λόγο προτείνονται αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος του ρέματος».

Στο πλαίσιο αυτό η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης γνωμοδότησε σήμερα θετικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου που προβλέπει διευθετήσεις σε συνολικό μήκος δύο περίπου χιλιομέτρων, από τον Δενδροπόταμο όπου εκβάλλει το ρέμα, μέχρι την εξωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται εργασίες εξομάλυνσης και καθαρισμού της κοίτης, δημιουργίας αναβαθμών ή καταβαθμών, επενδύσεις με συρματόπλεκτα κιβώτια, μικρές εκτροπές του ρέματος και ανακατασκευές οχετών για τη διάβαση του ρέματος Ευκαρπίας από τις οδούς 25ης Μαρτίου, Ηφαίστου και Καρατάσου.