Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας του οδικού δικτύου περιμετρικά σχολικών συγκροτημάτων στον Δήμο Πειραιά

0
381
Μώραλης
Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά

Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Έργα βελτίωσης ασφάλειας οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά». Το έργο, προϋπολογισμού 1.230.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος του έργου είναι η ασφάλεια των μαθητών, και γενικότερα των πεζών, με παρεμβάσεις στην άμεση και ευρύτερη περιοχή σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Πειραιά. Πρόκειται για σχολεία που επιλέχθηκαν µε κριτήριο τη διαπιστωμένη σοβαρή επικινδυνότητα που παρουσιάζουν. Αφορά δε στην υλοποίηση αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν σε οδούς περιμετρικά των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων (οδοστρώματα, πεζοδρόμια, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, ειδικός εξοπλισμός).

Το έργο περιλαμβάνει την εφαρμογή διαβαθμισμένων μέτρων ασφαλείας, με την ενίσχυση των υφιστάμενων αλλά και την εφαρμογή νέων σύγχρονων και αποτελεσματικών μέτρων, και συγκεκριμένα:

Επεμβάσεις σε πεζοδρόμια – ανακατασκευές και επεκτάσεις,

Διαβάσεις – νησίδες,

Διαφοροποίηση επιφάνειας οδοστρώματος µε έγχρωμο αντιολισθηρό τάπητα,

Διάταξη ανακλαστήρων σε σειρά,

Διαγράμμιση οδοστρώματος,

Κατακόρυφη σήμανση,

Όριο ταχύτητας κυκλοφορίας – ηλεκτρική πινακίδα STOP,

Ορθοστάτες πεζοδρομίου – μεταλλικά κιγκλιδώματα,

Τοποθέτηση προειδοποιητικού φωτεινού σηματοδότη – φωτεινού σηματοδότη οδικής κυκλοφορίας,

Τοποθέτηση ηχητικής διάταξης σηματοδότησης για τη διέλευση τυφλών από διάβαση πεζών, σε ιστό σηματοδότησης.

Ειδικότερα, πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες στην ευρύτερη περιοχή των παρακάτω σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Πειραιά:

Στη Δημοτική Κοινότητα Α’: 32ο Δημοτικό – 22ο Νηπιαγωγείο – Γυμνάσιο και Λύκειο Καλλίπολης – 56ο Δημοτικό – Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα και 2ο Γυμνάσιο Καλλίπολης,

Στη Δημοτική Κοινότητα Β’: 42ο Νηπιαγωγείο – 42ο Δημοτικό – 10ο Γυμνάσιο και Ζάννειο Γυμνάσιο – Ζάννειο Λύκειο – Απογευματινό 6ο ΕΠΑΛ – 13ο Λύκειο,

Στη Δημοτική Κοινότητα Γ’: 2ο Δημοτικό – Νηπιαγωγείο Νέου Φαλήρου,

Στη Δημοτική Κοινότητα Δ’: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό «Κυανού Σταυρού Αρµενοπαίδων»,

Στη Δημοτική Κοινότητα Ε’: 30ο Δημοτικό.

Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου καθώς και την παραλαβή του αναλαμβάνει ο Δήμος Πειραιά.