Άρτα: Επιχορήγηση 200.000 ευρώ για την επιδιόρθωση ζημιών ενέκρινε το ΥΠΕΣ

0
262

Επιχορήγηση συνολικού ύψους 200.000 ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών προς τον Δήμο Αρταίων, Νομού Άρτας. Τα χρήματα αφορούν αποκλειστικά για την επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν στα δίκτυα και τις υποδομές του Δήμου, λόγω των φυσικών καταστροφών από την κακοκαιρία.

Η χρήματα της επιχορήγησης θα χρεωθούν στον λογαριασμό του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας» ο οποίος τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.