1,5 εκ. ευρώ για τους δικαιούχους στο πρόγραμμα «Νέων Γεωργών» στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

0
291
Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Ποσό που υπερβαίνει συνολικά το 1,5 εκατ. ευρώ θα διανεμηθεί στους δικαιούχους της δράσης “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Αναλυτικότερα, όπως δημοσιοποίησε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, σύμφωνα με την αναρτηθείσα απόφαση κι έχοντας υπόψη τα πορίσματα της τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων με την βαθμολογία και το ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο προκύπτει ότι:

-Δικαιούχοι για τους οποίους δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών είναι 79, με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 1.552.000 ευρώ.

– Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι ακόμη 4, οι οποίο χρειάζεται να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά και η δημοσία δαπάνη για τους οποίους ανέρχεται στα 80.500 ευρώ.

-Απορρίφθηκαν μόνο 7 αιτήσεις υποψηφίων, που κρίθηκαν μη επιλέξιμες.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα της αίτησής ένταξής τους θα πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του

Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχαν υποβάλλει την αίτηση ένταξής τους.

Η περιφέρεια καλεί κι άλλους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο πρόγραμμα των “Νέων Γεωργών” να υποβάλλουν αιτήσεις, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ενημερώνοντας ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση και πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση.

Τα χρήματα που έχει στη διάθεσή της η ΠΙΝ για τον πρωτογενή τομέα και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων στα νησιά μας πρέπει να απορροφηθούν προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της καταπολέμησης της ανεργίας, για το λόγο αυτό, η ΠΙΝ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων στο εν λόγω πρόγραμμα.