Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου φέρνει πιο κοντά την Ευρώπη στους πολίτες με τη δημιουργία ενός «Κέντρου Νέων»

0
308

Στη δημιουργία Κέντρου Νέων με στόχο την εκπαίδευση μέσω της μη τυπικής διαδικασίας μαθητών, εκπαιδευτικών, ανέργων και δημοτικών υπαλλήλων σε θεματικές που αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, τις δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας ειδικά για νέους προχωρά ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου.

Τα «Κέντρα Νέων» που παράλληλα υλοποιούνται σε άλλες τρεις πόλεις της Ελλάδας, σε Κομοτηνή, Ελευσίνα, Σκύρο, δημιουργούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας για το 2017 και όπως ανακοινώθηκε, «ο Δήμος επέδειξε δυναμική-αποτελεσματική διεκδίκηση στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του προγράμματος».

Το Κέντρο δημιουργείται στο πλαίσιο του έργου με την ονομασία «STEPS» βασική φιλοσοφία του οποίου είναι η ισότητα των ευκαιριών στην Ευρώπη για την εκπαίδευση, πέρα από κάθε πολιτισμικό, οικονομικό, κοινωνικό και γεωγραφικό περιορισμό.

Ο Δήμος Οροπεδίου – Λασιθίου επέδειξε αποτελεσματικότητα στην 1η πρόσκληση του ευρωπαϊκού προγράμματος και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου αποτελεί βασικό εταίρο στο έργο «STEPS» που εγκρίθηκε με επικεφαλής εταίρο το Ινστιτούτο Έρευνας Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Την ικανοποίηση του για την εξέλιξη με την έγκριση του προγράμματος στο Δήμο, εξέφρασε ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης ο οποίος ανέφερε, ότι, «με τέτοιες πρακτικές φέρνουμε την Ευρώπη «κοντύτερα» στους πολίτες-ιδιαίτερα στους νέους- εδραιώνοντας παράλληλα ακόμα περισσότερο τα δημοκρατικά ιδεώδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην συνείδηση τους. Σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αμφισβητείται έντονα για τις πολιτικές της έναντι της προόδου των πολιτών της».

Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη και οι ευκαιρίες της Ε.Ε η ανάλυση και παρουσίαση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω αυτής τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη νεολαία και τους εκπαιδευτικούς, τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά εργαλεία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και την νεανική επιχειρηματικότητα ευρύτερα είναι μερικές από τις θεματικές ενότητες του Κέντρου.

‘Άλλες θεματικές είναι, η δημιουργική απασχόληση με σκοπό την πολυπολιτισμικότητα, οι σύγχρονες μέθοδοι μη τυπικής μάθησης (Καλές Πρακτικές) για τους εκπαιδευτικούς της Ευρώπης και τα σώφρονα εργαλεία εκπαίδευσης βασισμένα στην πολιτική των «Έξυπνων» Πόλεων.