Γ. Δραγασάκης: Οι περιφέρειες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο νέο όραμα ανάπτυξης

0
284

H χώρα χρειάζεται ένα νέο οικονομικό υπόδειγμα με στόχο «τη δραστική μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων, ποιοτικών και διατηρήσιμων θέσεων εργασίας που θα ενισχύουν τη συμμετοχή των μισθών στο εθνικό εισόδημα» τονίζει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πελοπόννησος». Και όπως προσθέτει  «οι Περιφέρειες μπορούν να μετασχηματιστούν σε καταλύτες της ανάπτυξης».

Ο κ. Δραγασάκης αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές ευκαιρίες που υπάρχουν ανενόχλητες πια, μετά και από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης από τους δανειστές.

«Αν η σταθερή πρόσβαση στις αγορές δανεισμού μάς επιτρέψει να ανακτήσουμε βαθμούς αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων εκτός Μνημονίων, η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα είναι εκείνη που θα αποτελέσει τη βάση για δραστική και οριστική υπέρβαση της κρίσης».

«Η κρίση που βιώνουμε δεν ήταν απλά μια κρίση δημοσιονομική ή και δημόσιου χρέους, αλλά μια κρίση συνολική και βαθιά, κρίση παραγωγικού προτύπου και τρόπου οργάνωσης της οικονομίας, των θεσμών και της κοινωνίας. Σήμερα, λοιπόν, χρειαζόμαστε να σχεδιάσουμε ένα νέο υπόδειγμα Βιώσιμης και Δίκαιης Ανάπτυξης» αναφέρει και εξηγεί: «Στη μετάβαση προς το νέο υπόδειγμα πρέπει να προσελκύσουμε άμεσες ξένες επενδύσεις μακροχρόνιου ορίζοντα, αλλά και να επιτύχουμε ισχυρή τόνωση της εγχώριας επενδυτικής δραστηριότητας με όρους διαφάνειας και με κίνητρα που θα λαμβάνουν υπόψη την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Στόχος είναι η δραστική μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων, ποιοτικών και διατηρήσιμων θέσεων εργασίας που θα ενισχύουν τη συμμετοχή των μισθών στο εθνικό εισόδημα».

Σημαντικό ρόλο στη μετάβαση στη νέα φάση, υποστηρίζει ο κ. Δραγασάκης,  μπορεί να έχει η περιφέρεια.

«Πλούτος κάθε τόπου είναι η ιδιαίτερη ταυτότητά του. Στη βάση αυτή, η στήριξη των τοπικών κοινωνιών σήμερα πρέπει να συντελεστεί μέσα από την ανάπτυξη μια νέας κουλτούρας συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς του δημοσίου, του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα. Στη σύμπραξη και στη συνεργασία θα εδραιωθεί η νέα φάση στη χώρα και όχι στον ανταγωνισμό και τους αποκλεισμούς».

Καταλήγοντας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τονίζει: «Η Δυτική Ελλάδα, με κέντρο την Πάτρα, έπειτα από πολυετή μαρασμό που ακολούθησε την αποβιομηχάνιση, καλείται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο, μπροστά στην πρόκληση της μετάβασης στην ανάπτυξη. Τα 13 Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια που θα διοργανωθούν σε όλη την Ελλάδα το προσεχές διάστημα, θα δώσουν τη δυνατότητα, μέσα από ανοικτή, συλλογική διαβούλευση, να ακουστεί η φωνή της περιφέρειας και ν΄ αποτυπωθούν οι ανάγκες της στον σχεδιασμό της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Οι Περιφέρειες μπορούν -και οφείλουμε όλοι να εργαστούμε γι αυτό- να μετασχηματιστούν σε καταλύτες της ανάπτυξης για τη χώρα».