Εντός της επόμενης εβδομάδας η υπογραφή του ΣΔΙΤ για την διαχείρισης απορριμμάτων της Ηπείρου

0
390

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί η Σύμπραξη Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την διαχείρισης απορριμμάτων της Ηπείρου, με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, προϋπολογισμού 49 εκατ. ευρώ, θα έχει δυναμικότητα 105 χιλιάδων τόνων, ενώ το κόστος (χωρίς ΦΠΑ) επεξεργασίας ανά τόνο ανέρχεται σε 40,86 ευρώ. Η περίοδος κατασκευής του, από την ημέρα της εγκατάστασης του αναδόχου στο έργο, υπολογίζεται σε 18 μήνες.

Για το έργο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”. Το υπόλοιπο της χρηματοδότησης, της τάξης των 25 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό (Alpha bank).

Tην ίδια ώρα, πάντως, με ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις για το αντίστοιχο ΣΔΙΤ Πελοποννήσου, καθώς οι δήμοι της περιοχής φαίνονται μοιρασμένοι υπέρ και κατά της προτεινόμενης πρότασης.

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησής μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το προτεινόμενο έργο είναι προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, έχει δυναμικότητα 200 χιλιάδων τόνων και περιλαμβάνει την κατασκευή τριών μονάδων επεξεργασίας, 3 χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, 2 σταθμών μεταφόρτωσης, την λειτουργία και συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων και την μεταφορά απορριμμάτων από τους ΣΜΑ στους ΧΥΤΥ. Το κόστος επεξεργασίας ανά τόνο θα διαμορφωθεί 69,13 ευρώ.