ΕΕΤΑΑ: Συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ενίσχυση των μικρών δήμων

0
282

Νέο πρόγραμμα στήριξης των μικρών δήμων της χώρας υλοποιεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέγραψε διά του προέδρου του, Κ. Βαρλαμίτη, προγραμματική Σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εκπροσωπούμενη αντίστοιχα από τον Θ. Γκοτσόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη του προγράμματος επιχορήγησης των μικρών δήμων.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση μέσω ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account) τους δήμους της χώρας με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων καθώς και τους ορεινούς δήμους ανεξαρτήτως πληθυσμού για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων υποδομής ή έργων γενικού δημοτικού συμφέροντος.

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επιχορηγεί την εκπόνηση μελετών και το κόστος υπηρεσιών για την ωρίμανση των έργων των μικρών νησιωτικών και όλων των ορεινών δήμων της χώρας που, μέχρι σήμερα, αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες για να υλοποιήσουν ακόμη και στοιχειώδη επενδυτικά προγράμματα, λόγω έλλειψης των κατάλληλων υποδομών σε τεχνικές υπηρεσίες και εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και περιορισμένων πόρων χρηματοδότησης.

Με την προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη σήμερα η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Ταμείου, για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης και μεταξύ άλλων αναλαμβάνει:

Τη σύνταξη του Κανονιστικού Πλαισίου του προγράμματος επιχορήγησης και του σχετικού Οδηγού εφαρμογής

Την τεχνική υποστήριξη των δικαιούχων από το στάδιο προετοιμασίας υποβολής της αίτησης για την ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης έως και την ολοκλήρωση του έργου (helpdesk)

Τη σύνταξη και υποβολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σχετικής έκθεσης αξιολόγησης της πρότασης.

«Η συνεργασία Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, τον ρόλο του Ταμείου ως κρίσιμου χρηματοδοτικού μοχλού ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο καθώς και το όραμα αυτού για μία υγιή και συνεχώς αναπτυσσόμενη τοπική κοινωνία», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.