Σημαντική διάκριση για τον Δήμο Έδεσσας στα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ

0
336

Ανακοινώθηκαν τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, τα οποία διοργανώνονται ανά τριετία με στόχο την προβολή του σύγχρονου υλοποιημένου αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και την αναγνώρισή του σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού βραβεύτηκε το έργο του Δήμου Έδεσσας με τίτλο: Ανάπλαση πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου και των μεταξύ τους συνδετήριων οδών.

Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι οι συντελεστές της μελέτης του πολυβραβευμένου έργου, είναι στελέχη του Δήμου Έδεσσας και πρόκειται για τους εξής:

  • Αρχιτεκτονική  Μελέτη:  Γεώργιος Γρεβενάρης, Δημήτριος Μεταξάς
  • Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τοπίου: Γεώργιος Γρεβενάρης, Δημήτριος Μεταξάς
  • Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη : Γεώργιος Γρεβενάρης
  • Σχεδιασμός Ηλεκτροφωτισμού: Γεώργιος Γρεβενάρης
  • Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων: Ηλίας Γκουγιάννος
  • Μελέτη Φύτευσης :  Δημήτριος Μεταξάς, Γεώργιος Γρεβενάρης
  • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης: Θεόδωρος Δανιήλίδης, Ηλίας Γκουγιάννος, Γεώργιος Γρεβενάρης

Το έργο βραβεύτηκε στην κατηγορία «Βραβεία Αρχιτεκτονικής Δημοσίου Ανοικτού Χώρου – Τοπίου, σε υλοποιημένα έργα αστικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής τοπίου και έργων διαμόρφωσης – ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων».

Μία ακόμη σημαντική διάκριση για το συγκεκριμένο έργο και για το Δήμο Έδεσσας γενικότερα