Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ – Τι περιλαμβάνει (έγγραφα)

0
285

Στη Βουλή κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης το πολυνομονομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ.

Το νομοσχέδιο, υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει 140 άρθρα με ρυθμίσεις για όλα τα θέματα της Αυτοδιοίκησης.

Δείτε εδώ τι περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πίνακας Καταργούμενων και τροποποιούμενων διατάξεων

Σχέδιο Νόμου

Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Ειδική Έκθεση

Έκθεση Αξιολόγησης συνεπειών