Δήμος Θηβαίων: Τρία σημαντικά έργα εντάχθηκαν στο Πράσινο Ταμείο

0
377
Νικολάου Θήβα
Σπύρος Νικολάου, Δήμαρχος Θηβαίων

Στο χρηματοδοτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου εντάχθηκαν, μετά από πρόταση του Δήμου Θηβαίων, τρία νέα έργα στην περιοχή του Καλλικρατικού δήμου. Όπως ανακοινώνει ο δήμος, τα έργα αυτά αφορούν:

«Κατασκευή παιδικής χαράς πλατείας Δήμου Θηβαίων», συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 €. Η ενταγμένη πράξη θα εκτελεστεί στην κεντρική πλατεία του Δήμου Θηβαίων με μόνιμο πληθυσμό του Καλλικρατικού Δήμου περί τους 36.477 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Πρόκειται για μία έκταση περίπου 152 τ.μ. στην οποία θα διαμορφωθεί ο χώρος σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές για την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων με σκοπό να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και γενικά η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση τους.

«Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων», συνολικού προϋπολογισμού 96.721,56 €. Η ενταγμένη πράξη θα εκτελεστεί στην Τοπική Κοινότητα Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων και αφορά στην ανάπλαση της παιδικής χαράς σε κοινόχρηστο χώρο στη Τ.Κ Καπαρελλίου έκτασης περίπου 151,72m2. Αντίστοιχα, θα διαμορφωθεί ο χώρος σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές για την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων με σκοπό να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και γενικά η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση τους.

«Βελτίωση και αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων», συνολικού προϋπολογισμού 128.500,00 € εκ των οποίων το ποσό των 58.278,44 € εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο και το ποσό των 70.221,56 € θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Θηβαίων (11.687,10 € ΣΑΤΑ και 58.534,46 € ΤΑΠΕ). Η ενταγμένη πράξη θα εκτελεστεί στη ΤΚ Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων έκτασης περίπου 860 τ.μ. Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν αποβλέπουν στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής της πλατείας, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο αναψυχής του Μελισσοχωρίου.

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης και για τις τρείς (3) προαναφερόμενες πράξεις.