Περιφέρεια Θεσσαλίας: Πλήρη Ψηφιακή Χειρουργική Αίθουσα αποκτά το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου

0
655

Εντάσσεται στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2.β «Υποδομές Στήριξης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλήρους Ψηφιακής Χειρουργικής Αίθουσας του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου» προϋπολογισμού 470.000 € με Δικαιούχο το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, η απόφαση ένταξης του έργου στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μίας ολοκληρωμένης Ψηφιακής Χειρουργικής Αίθουσας, High Definition με κεντρικό έλεγχο του ενδοσκοπικού και του περιφερειακού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια μίας επέμβασης. Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού αλλά και ολοκλήρου του συστήματος γίνεται ψηφιακά εντός της αίθουσας, μέσω δυο οθονών (μια εντός του χειρουργικού πεδίου και μια εκτός) και οι παράμετροι των συσκευών έχουν ρεαλιστική ή αριθμητική απεικόνιση στις οθόνες αφής. Τόσο ο εν λόγω εξοπλισμός όσο και οι δύο οθόνες απεικόνισης θα είναι τοποθετημένες σε ειδικούς βραχίονες αναρτημένους από την οροφή της χειρουργικής αίθουσας. Επιπρόσθετα το σύστημα θα είναι εξοπλισμένο με μία εντοιχισμένη οθόνη απεικόνισης τουλάχιστον 42 ιντσών. Θα παρέχονται δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας, εικόνας – ήχου, με οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο επιλεχθεί από τον χρήστη για εφαρμογές τηλεδιάσκεψης και Live Surgery.

Με την εκπαίδευση του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Τεχνικού προσωπικού για την υποστήριξη της αδιάλειπτης λειτουργίας της αίθουσας, η άμεση έναρξη χρήσης της, θα δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την αντιμετώπιση κλασικών αλλά και εξειδικευμένων περιστατικών που πριν δρομολογούνταν σε ειδικά και κεντρικά νοσηλευτικά ιδρύματα, μειώνοντας αισθητά τους χρόνους των επεμβάσεων προς όφελος των ασθενών, και αναβαθμίζοντας το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.