Οι θέσεις της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για την ανασύσταση του θεσμικού πλαισίου των ΟΤΑ

0
349
Χρήστος Μέτιος
Χρήστος Μέτιος, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Κατά πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  ενέκρινε την πρόταση 4 σημείων του περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου αναφορικά με την προτεινόμενη από το Υπ. Εσωτερικών  αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα, αφού εκφράσθηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες απόψεις, το Συμβούλιο αποφάσισε η Περιφέρεια να καταθέσει στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος μια πρόταση που θα βασίζεται στα εξής σημεία:

1. Διατύπωση του αιτήματος προς την κυβέρνηση να καταθέσει επίσημα τις προτάσεις της για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Διατύπωση της θέσης υπέρ της ισχυροποίησης του θεσμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και ενίσχυσης του Περιφερειακού Συμβουλίου όπως έχει εκφραστεί από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος.

3. Διατύπωση της αντίθεσης στην εφαρμογή του συστήματος της απλής αναλογικής καθώς τίθεται ζήτημα αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του θεσμού του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα.

4. Διατύπωση της θέσης υπέρ της διατήρησης του θεσμού των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών.