Δήμος Έδεσσας: Αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο

0
364

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο στην ΔΕΗ θα υποβάλλονονται από της 15/2/2018 ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.idika.gr και όχι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών .

Οι Δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός 1 μηνός από την λήξη προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της.

‘Όσοι είναι ‘ήδη δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέσω της Η.ΔΙ.ΚΑ στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Την ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν και όσοι είναι δικαιούχοι του Ειδικού Τιμολογίου Πολυτέκνων.